Privacybeleid

Zaak inZicht verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.

Contactgegevens
Zaak inZicht, Bliek 36, 3225 XC Hellevoetsluis (ZH) | www.secrettalent.net
Eigenaar Monique van der Schans, te bereiken via info@zaak-in-zicht.nl.

Deze verklaring is van toepassing op de website www.secrettalent.net en alle subdomeinen, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zaak inZicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten, deelneemt aan onze evenementen, onze online cursussen aanschaft en/of omdat je deze gegevens vrijwillig aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bedrijfsnaam
 • btw-nummer
 • bankrekeningnummer
 • inloggegevens
 • persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt in een reactie op een blogartikel, via het contactformulier of een ander formulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@secrettalent.net. Dan verwijderen wij de informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • afhandeling van jouw betaling;
 • verzending van onze nieuwsbrief en/of mailing;
 • jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • levering van diensten en/of online producten;
 • uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens ook als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Alle verzamelde en verwerkte data wordt door Just Host gehost in de Europese Unie. Echter, als een onderaannemer van Just Host buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen.

Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@zaak-in-zicht.nl. 

Bestemming van de verzamelde gegevens
De verzamelde gegevens worden niet langer gebruikt en opgeslagen dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze klanten (bijvoorbeeld levering van producten per post).

Bewaartermijn
De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact op met Zaak inZicht via info@zaak-in-zicht.nl.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie over het onderwerp, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Wachtwoord
Elke gebruikersnaam en elk wachtwoord is uniek en staat exclusief ter beschikking aan de persoon die ze creëert. Om beveiliging van de gegevens te garanderen is het belangrijk om de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • we bevelen aan dat je wachtwoord meer dan 12 tekens bevat en ten minste gebruik maakt van 1 of meer hoofdletters, cijfers, leestekens en/of speciale karakters;
 • het wachtwoord mag niet worden gekoppeld aan een deel van je leven;
 • elk account moet een eigen wachtwoord hebben.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van 12 maanden.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij maken gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics) alsmede advertentiecookies. Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Daarnaast worden er functionele cookies zoals sessie- en login cookies geplaatst voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

De advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties, alsmede cookies van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. We bewaren deze gegevens gedurende 12 maanden.

Hoe kan ik het gebruik van cookies bepalen?
Je kunt de cookies die door Zaak inZicht geplaatst worden, uitschakelen. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elke browser kun je terecht op de website van de Consumentenbond.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website  worden gepubliceerd.

>